in English GB

Den hemmelige stealth-teknologien

Stealth betyr ikke at et fly er usynlig. Man kan oppdage fly med stealth-egenskaper på radar, men fra enkelte vinkler vil flyet være svært vanskelig å se. Stealth-teknologi dreier seg dessuten om mye mer enn å gjøre et fly vanskelig å oppdage på radar, selv om denne delen av teknologien har fått størst oppmerksomhet. Det er mange andre metoder å oppdage et fly på enn ved hjelp av radar. Stealth er et samlebegrep for en rekke teknikker som gjør det vanskelig å oppdage fly. Det er ikke bare fly man forsøker å gjøre stealthy. Også missiler, skip, kjøretøy og andre ting blir gjort så vanskelig å oppdage som mulig.

Boken om F-35 Lightning II

Skal et fly ha stealth-egenskaper, så må visuelle-, termiske-, akustiske- og radarsignaler reduseres. Det er flere signaturer enn dette man må forholde seg til, men disse er de viktigste. I tillegg dreier stealth seg om taktikk, prosedyrer og utnyttelse av omgivelsene. Som for eksempel at man må ta hensyn til fiendtlig radar. Man unngår å fly rett mot en radarstasjon, men forsøker å holde seg så langt unna at radaren ikke klarer å oppdage flyet. For flyet er ikke usynlig.

 

Webdesign © 2009 Andebu Web og IT